Marcin

Marcin

-13kg?, -11cm w pasie☺️ To się nazywa wypracowana sportowa sylwetka❗️

-13kg?, -11cm w pasie☺️
To się nazywa wypracowana sportowa sylwetka❗️