Ania

Ania

-12kg?, -17cm w pasie? i 20cm mniej w obwodzie ud? Ania dała z siebie wszystko, zamiast tylko się przyglądać i...

-12kg?, -17cm w pasie? i 20cm mniej w obwodzie ud?
Ania dała z siebie wszystko, zamiast tylko się przyglądać i marudzić słowami „tez bym tak chciała”.