Single arm press with mini band

Ćwiczenie angażujące mięśnie klatki piersiowej, ramion i obręczy barkowej.Jak prawidłowo wykonać ćwiczenie

  • Połóż się na plecach, ustaw kolana pod kątem prostym. Załóż mini band przez bark, trzymając go w dłoni.
  • Zacznij prostować rękę, prowadząc przedramię prostopadle do podłoża.
  • Zatrzymaj końcowy zakres ruchu, a następnie w kontrolowany sposób wróć do pozycji początkowej.
  • Po określonej liczbie powtórzeń wykonaj ten sam ruch na drugą nogę.