Karol

Karol

Karol zgubi艂 ca艂y brzuch. Nic nie zosta艂o. 馃榿 Pozbyli艣my si臋 23 kg i I stopnia oty艂o艣ci. 馃憣

Karol zgubi艂 ca艂y brzuch. Nic nie zosta艂o. 馃榿
Pozbyli艣my si臋 23 kg i I stopnia oty艂o艣ci. 馃憣